חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין היא אחד הנושאים הטעונים והקשים ביותר לבני הזוג בהליכי גירושין.
כל צד מעוניין לקבל חלק גדול ככל האפשר מהרכוש כדי להמשיך לחיות באותה רמת חיים שבה הוא חי עד לגירושין.
כאשר מדברים על חלוקת רכוש, יש להפריד בין בני זוג שנישאו לפני 1.1.74 – עליהם חזקת השיתוף, לבין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74, עליהם חל חוק יחסי ממון בין בני זוג ומכוחו הסדר איזון משאבים.
בדרך כלל בחיי נישואין נצבר רכוש, שכולל את דירת המגורים, כלי רכב, מטלטלין נוספים, קרנות פנסיה, קופות גמל ועוד. כמו כן יש מקרים שבהם בני הזוג מגיעים לנישואין עם רכוש שצברו לפני כן, רכוש שלכאורה אין לו נגיעה לבן/ת הזוג (כדוגמת: דירת מגורים שרשומה רק על שם בן הזוג לו היא שייכת).
נשאלת השאלה מה עושים במקרים כאלו וכיצד מחלקים את הרכוש.

הסדר איזון משאבים

אם בני הזוג לא ערכו הסכם ממון ולא הגיעו להסכמה בהסכם הגירושין לגבי חלוקת הרכוש, הרי שמבחינה משפטית יחול עליהם הסדר איזון המשאבים (בהנחה שנישאו לאחר 1.1.74).
הסדר זה קובע, כי כלל נכסי בני הזוג יאוזנו בצורה שווה. להסדר יש מספר חריגים הקבועים בחוק, כגון: קצבאות זקנה וקצבאות המשולמות כתוצאה מנכות או קצבת אלמנות, וכן רכוש שקיבל אחד מבני הזוג לפני הנישואין או רכוש שקיבל אחד מבני הזוג במהלך הנישואין במתנה או בירושה. סוגי הנכסים הנכללים בחריגים אלו, לא יובאו בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים.

חלוקה לא שווה

יש לציין, כי בהתאם לחריג  אחר בחוק: סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, בהתקיים נסיבות מיוחדות ולבקשת אחד מבני הזוג, בית המשפט רשאי להורות על חלוקה לא שווה של הרכוש, אלא באופן אחר שימצא לנכון ובהתאם לנסיבות העניין. חלוקת רכוש עשויה להפוך לסבוכה אף יותר כאשר מדובר בפרק ב', נצבר רכוש רב ויש ילדים ממערכות יחסים קודמות.לאור האמור, בהתחשב במורכבות הנושא, מומלץ להיערך מראש ולהסדיר בהסכם ממון את ענייני הרכוש.
לעו"ד אוריה חנן ניסיון בעריכת הסכמי ממון, והיא תשמח לסייע לכם בנושא.
במקרה שבו אין לכם הסכם ממון, עו"ד חנן תייעץ לכם לגבי זכויותיכם ותייצג אתכם בערכאות השונות.

 

 

 

 

 

צור קשר

לקבלת ייעוץ וליווי משפטי מקצועי

דילוג לתוכן